Images

Кратка биография

Хелиана Стоичкова е родена в София.

Завършва хуманитарна паралелка с разширено изучаване на литература и философия.

В гимназията издава училищен вестник „Междучасие“ като в редакторския колектив са съучениците й Сибила Янева, Таня Трендафилова и други.

Завършва специалност „Публична реч“ във ВИТИЗ през 2002 г. като междувременно учи задочно второ висше „Бизнесадминистрация“ в НБУ.

В следствие на практиката си като ПР на Съюза на Архитектите в България записва магистратура по „Връзки с обществеността“.

Във връзка с работата с като диалогист в българската продукция „Хотел България“ завършва специализация по Кинодраматургия. Впоследствие прави докторантура по Кинодраматургия с тема „Характеристика на атрактивния персонаж посредством речта му в Българското игрално кино.“ С научен ръководител Станислав Семерджиев.

През 2001 г. излиза първият й сборник с разкази „Абсурдите на Гана По“ с редактор и рецензент Алберт Бенбасат.

По време на специализацията по кинодраматургия излиза от печат втората й книга „Магарето и Петела“ като пиесата е издадена под псевдоним Кармела де Риверс и Хелион.

През 2018 г. излиза сборника с разкази „Кабинковият лифт“.